Works -> Installations

 

Sedimenterade minnen/Vulkanisk energi,förseglad (Memory sediment/volcanic energy, sealed), 2015

Mixed media.
Sedimenterade minnen/Vulkanisk energi Sedimenterade minnen/Vulkanisk energi Sedimenterade minnen/Vulkanisk energi Sedimenterade minnen/Vulkanisk energi