Den stora glömskan

Minnet ristar djupt, 2016, oil on canvas, 180x182 cm, Courtesy Galleri Andersson/Sandström